Oppstartsmøte i Håndverksgruppa i Blåskuret Onsdag 2. Desember kl. 1800

Handverksrommet

Et strøk maling er kommet på vegg, Snart kommer gardiner og møbler på plass.

I vårt nyervervede Blåskuret er det satt av et rom til håndverksaktiviteter. Rommet gjøres nå klart slik at det skal bli et lyst og trivelig sted for alle lagsmedlemmer, men først av alt kanskje for damene.

Velkommen til håndverksrommet på Blåskuret!

Hilsen Lillian Danielsen, Skrivar Kystlaget Trondhjem