Kystlaget i Folketoget 17. mai

Kystlaget Trondhjem vil gå i folketoget 17. mai. Vi har fått prioritert plass siden vi fyller 25 år. Vi inviterer alle medlemmene våre til å delta, møt opp kl. 12:50 i Tinghusgata (bak/vest for Trondheim Katedralskole).

Dugnad på Fosenkaia lørdag 5. april kl 1000

Møt opp på dugnad på Fosenkaia og hjelp til med å klargjøre for sommersesongen:

  • klargjøring for åpning av Kafé Skuret
  • båter skal ut av Gulskuret
  • spyling og feiing av kaiarealene
  • ombygging av styrehuset til Aktiv slik at det blir tilgjengelig for publikum
  • vedlikehold av kaifront

Kystlaget Trondhjem kritiske til planer om ny gangbru over Kanalen

Trondheim Kommune har gjennomført et parallelloppdrag (mulighetsstudie) for revitalisering av Ravnkloa der det viktigste tiltaket som foreslås er å bygge en ny gangbru fra Ravnkloa til Fosenkaia. En slik bru vil innebære et nytt stengsel for båttrafikken i Kanalen. Selv om brua skal være hevbar vil plasseringen gjøre det meget risikofullt å manøvrere fartøy til og fra Fosenkaia. I praksis vil en slik bru sperre fartøyene inne og representerer derfor en alvorlig trussel mot det maritime miljøet i indre Kanalhavn. Kystlaget Trondhjem har skrevet brev til Trondheim Kommune og redegjort for sitt syn på bruplanene. Brevet kan lastes ned som pdf: Kystlaget Trondhjem Broplan Ravnkloa 2014-03-21. Vedlegg 2-Kanalen med sikkerhetssone.