Rådsmøte mandag 6. oktober kl 1900

Rådsmøtet som var satt opp torsdag 9. oktober blir framskyndet til mandag 6. oktober kl 1900.

I tillegg til vanlige saker skal det være en drøfting av driften til Kafé Skuret AS.