Rådsmøte torsdag 31. oktober kl. 1900

Herved innkalles Kystlaget Trondhjems medlemmer til Rådsmøte på Gulskuret, Fosenkaia, torsdag 31. oktober kl. 19:00. Saker til behandling/diskusjon:

  • Runde rundt bordet fra undergruppene
  • Referat fra forrige styremøte
  • Orientering om Kafe Skuret
  • Tokt 2014, siste nytt
  • Referat  fra  Forbundet Kystens seminar i Kristiansund
  • Valg på Årsmøtet 2014, kort orientering
  • Eventuelt

Det er stengt for kommentarer.