Seminar 8. juni – Byutvikling og levende havnemiljø

FlytebryggaKystlaget Trondhjem og Forbundet KYSTEN har gleden av å invitere til seminar om byutvikling og levende havnemiljø på P-Hotels, Brattøra ved Fosenkaia i Trondheim. Seminaret fokuserer på utfordringene som oppstår i skjæringspunktet mellom byutvikling og urbanisering i havneområdene og ønsket om å ha ei havn som fungerer for både kommersielle aktører og fritids-/rekreasjonsinteresser. Havna har også flere kulturminner som må bevares samtidig som en ønsker å gi rom for innovasjon og ny næringsvirksomhet. Problemstillingen er meget aktuell i mange andre byer og havner, og seminaret blir derfor arrangert som et nasjonalt seminar i samarbeid med Forbundet KYSTEN. Seminaret vil ha fokus på livet og virksomheten i havneområdet og hvordan vi best kan ivareta den ekte kystkulturen og næringsvirksomhet som fortsatt lever og er avhengig av funksjonelle havnefasiliteter. Vi har invitert foredragsholdere fra forvaltning, politikk, næringsliv og frivillige organisasjoner som ønsker å belyse temaet fra ulike vinkler. Last ned programmet som pdf: Invitasjon Seminar Trondheim

Seminaret starter kl. 1000 og varer fram til ca kl. 1600. Seminaret er gratis og inkluderer lunch på Kafé Skuret. Påmelding på: https://fs12.formsite.com/HeidiKysten/Trondhjem/

NB: Begrenset antall plasser – det gjelder å være «først til kaia»