Årsmøte 2021

Kystlaget Trondhjems Årsmøte er utsatt inntil smittesituasjonen tillater at arrangement med fysisk oppmøte blir tillatt. Dato og sted blir kunngjort så snart dette er fastsatt.

Innkalling og sakspapirer ligger til gjennomsyn på Gulskuret og kan lastes ned her: http://www.kystlaget-trh.no/om-oss/arsmote/

Det er stengt for kommentarer.