Meldemsmøte 10.april kl. 19:00

Sjølaksefisket – levende kystkultur

Vi får besøk av Arnt Frøseth fra Frøset Østre på Byneset som vil holde et foredrag om sjølaksefisket som kystkulturbærer.
Arnt er aktiv sjølaksefisker med kilenot og vil fortelle om sjølaksefisket både i historisk perspektiv og nåtid.

arnt_froset

Les mer om Frøset Østre på www.froset.no
Vel møtt til en spennende medlemskveld på Gulskuret!

Medlemsmøte onsdag 13. mars kl 1900

Redningsselskapets arbeid i Trøndelag

Vi får besøk av Kristin Wiig Sandnes og  Inger Korshavn som vil orientere om Redningsselskapets arbeid med sikkerhet og redning til sjøs samt hva de kan tilby av kurs og opplæring.

Velkommen til en spennende kveld på Gulskuret!