Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem høsten 2019

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Temakvelder (åpne møter for publikum):

 • Torsdag 3. oktober      kl. 19:00  Tema vil bli annonsert
 • Torsdag 21. november kl. 19:00 Tema vil bli annonsert

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover, for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia, Håndverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret. Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag 2. oktober         kl.18:00
 • Onsdag 6. november     kl.18:00
 • Onsdag 4. desember     kl.18:00

Rådsmøter:

 • Torsdag 19. september  kl.19:00
 • Torsdag   7. november   kl.19:00

Kurs:

Trykk på lenken:  www.kystlaget-trh.no/kurs/

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Havets festbord 12. oktober kl.19:30
 • Julebord        30. november  kl.19:30

Høstdugnad på Fosenkaia:

 • Onsdag 9. oktober       kl.17:00

Styremøter:

 • Tirsdag  27. august      kl.18:00 
 • Tirsdag 17. september kl.18:00
 • Tirsdag 15. oktober      kl.18:00
 • Tirsdag 12. november  kl.18:00
 • Torsdag 10. desember kl.18:00