Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem våren 2018

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Tur:

 • Tur på fjorden: Onsdag 20. juni kl.17:00

Temakvelder (åpne møter for publikum):

 • Torsdag 8. februar kl.19:00 «Kon-Tiki II» v/ Ola Borgfjord og Gunvor Storaas
 • Fredag 23. februar kl. 19:00 «Shetlandsgjengen» v/Asgeir Ueland
 • Tirsdag 13. mars kl.19:00 «Otto Sverdrup – kaptein og polarhelt» v/Asbjørn Aastrøm

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia og Handverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret.

-Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag 3. januar kl.18:00
 • Onsdag 7. februar kl.18:00
 • Onsdag 7. mars kl.18:00
 • Onsdag 4.april kl.18:00
 • Onsdag 2. mai kl.18:00
 • Onsdag 6. juni kl.18:00

Årsmøte:

 • Torsdag 15. februar kl.18:00

Generalforsamling Stoksundferja AS og Kafé Skuret AS:

 • Torsdag 15. februar kl.20:30

Rådsmøter:

 • Torsdag 25. januar kl.19:00
 • Torsdag 15. mars kl.19:00
 • Torsdag 31. mai kl.19:00

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Skreikveld 3.mars kl. 19:00

Vårdugnad på Fosenkaia:

 • Fredag 20. april kl.18:00

Nasjonal strandryddedag:

 • Lørdag 6. mai kl.11:00

Båttur på fjorden:

 • Onsdag 20. juni kl.17:00

Styremøter:

 • Torsdag 18. januar kl.18:00
 • Torsdag 1. februar kl.19:00
 • Torsdag 1. mars kl.19:00
 • Torsdag 5. april kl.19:00
 • Torsdag 3. mai kl.19:00
 • Torsdag 7. juni kl.19:00

Forbundet KYSTENs landsdekkende seminar Trondheim Fredag 6. – søndag 8. april

Kystens Dag 2018 Lørdag 9. juni kl.11:00 – 16:00

Trøndelagsstevnet 2018: Kjerknesvågen 13.-15.juli

Forbundet KYSTENs landsstevne 2018: Haugesund 19.-22. juli