Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem høsten 2018

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Båttur:

Sjørøverseilas 2. september. Oppmøte kl.12 på Gulskuret. Påmelding til Sten Tore Wien, epost: steinbein@gmail.com Alle oppfordres til å kle seg opp i ekte sjørøverstil, og ha med seg litt mat og drikke til båtturen. Les mer på:  http://www.kystlaget-trh.no/piratseilas-til-munkholmen/ ‎

Kulturminnedag på Fosenkaia:

 • Lørdag 15. september  kl. 11-16

Temakvelder (åpne møter for publikum):

 • Torsdag  18. oktober     kl.19:00 – Ivar Ulvan kommer og forteller om Ulvans rederi.
 • Torsdag 15. november kl.19:00 Undervannsarkeologi og Skipsvrak v/Øyvind Ødegård, NTNU.
 • Onsdag 28. november kl.19:00 «Om søkker og fløyt, men mest om glasskavler» v/Inga Elisabeth Næss.   (inngang kr 50,-)

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover, for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia og Handverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret.

-Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag 5. september    kl.18:00
 • Onsdag 3. oktober         kl.18:00
 • Onsdag 7. november     kl.18:00
 • Onsdag 5.desember      kl.18:00

Rådsmøter:

 • Torsdag 13. september  kl.19:00
 • Torsdag 22. november   kl.19:00

Kurs:

Trykk på lenken:  www.kystlaget-trh.no/kurs/

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Havets Festbord           13. oktober      kl.19:30
 • Julebord med Lutefisk  24. november  kl.19:30

Høstdugnad på Fosenkaia:

 • Lørdag 29. september   kl.11:00
 • Mandag 8. oktober        kl.17:00

Styremøter:

 • Tirsdag 21. august       kl.17:00
 • Tirsdag 18. september kl.17:00
 • Tirsdag 16. oktober      kl.17:00
 • Tirsdag 13. november  kl.17:00
 • Tirsdag 11. desember  kl.17:00