Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem vinteren 2020

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Temakvelder (åpne møter for publikum):

 • Torsdag 20. februar Stoksundferja – historie og restaurering v/Per Olav Lorentzen, Midtnorsk Trebåtverksted
 • Torsdag 19. mars Lofotkista   AVLYST

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover, for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia, Håndverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret. Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag  4. desember    kl.18:00
 • Onsdag  8. januar          kl.18:00
 • Onsdag  5. februar         kl.18:00
 • Onsdag  4. mars            kl.18:00

Rådsmøter:

 • Torsdag 6. februar         kl.19:00
 • Torsdag 23. april            kl.19:00

Årsmøte:

 • Torsdag 13. februar      kl.18:00

Kurs:

Trykk på lenken:  www.kystlaget-trh.no/kurs/

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Skreikveld  7. mars       kl.19:00

Seminar – kystlaget videre framover:

 • Lørdag 25. januar         kl.09:30 – 15:30

Vårdugnad på Fosenkaia:

 • Fredag 17. april           kl.17:00 
 • Lørdag 18. april           kl.11:00

Nasjonal strandryddedag:

 • Lørdag 2. mai             kl.09:00

Kystens Dag:

 • Lørdag 13. juni           kl.11:00 – 1500

Båtturer på fjorden (væravhengig):

 • Onsdag 17. juni          kl.17:00
 • Onsdag 24. juni          kl.17:00

Styremøter:

 • Tirsdag 14. januar      kl.18:00 
 • Tirsdag 25. februar     kl.18:00
 • Tirsdag 17. mars        kl.18:00
 • Torsdag 21. april        kl.18:00
 • Tirsdag 12. mai          kl.18:00
 • Tirsdag   9. juni          kl.18:00