Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem høsten 2017

Alle arrangementene er på Gulskuret, Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Tur:

 • Sjørøvertur til Mukholmen for barn  søndag 3. september kl 1100  Avlyst

Temakvelder (åpne møter for publikum):

 • Torsdag 21. september   kl.19:00  Fløtmannsdrift i Trondheim før og nå. Odd Jomar Hov og Vegard Rye Carlsen forteller om historien til Fløtmannsdrifta i Trondheim havn. I 1997 gjenopptok Kystlaget Trondhjem denne tradisjonen og fikk bygd en ny fløtmannsbåt som stadig er i drift.
 • Torsdag 23. november    kl.19:00 Trondheim – Oslo med åfjordsfæring. Clamer Meltzer forteller og viser bilder fra roturen fra Trondheim til Oslo med åfjordsfæringen «Ærora» sommeren 2017.

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia og Handverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret.

-Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag 6. september      kl.18:00
 • Onsdag 4. oktober           kl.18:00    Medlemskveld: Kystens Landsstevne 2019
 • Onsdag 1. november       kl.18:00
 • Onsdag 6. desember       kl.18:00

Rådsmøter:

 • Torsdag 31. august            kl.19:00
 • Torsdag   9. november       kl.19:00

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Havets festbord lørdag 7. oktober kl.19:30
 • Julebord med lutefisk lørdag 25. november kl. 19:00

Høstdugnad på Fosenkaia:

 • Lørdag  30. september       kl.11:00

Styremøter:

 • Torsdag 24. august              kl.19:00
 • Torsdag 14. september       kl.19:00
 • Torsdag  19. oktober            kl.19:00
 • Torsdag 16. november        kl.19:00
 • Torsdag 14. desember        kl.19:00