Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem vinteren 2019

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Årsmøte:  (P-hotels Brattøra)

 • Torsdag 14. februar     kl. 18:00
 • Generalforsamling Stoksundferja AS kl. 20:30

Medlemskveld med informasjon om Forbundet KYSTENs landsstevne

 • Onsdag 27. februar     kl. 19:00

Temakvelder (åpne møter for publikum):

 • Torsdag 7. februar       kl. 19:00  «Øst for den store bre», v/ Otto Martens
 • Torsdag 7. mars           kl. 19:00     (se jubileumsseminar lørdag 9. mars)
 • Torsdag 4. april            kl. 19:00  «Snuing av Alexander L. Kiellandplattformen» v/Ole C Østlund

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover, for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia, Håndverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret.

-Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag 9. januar           kl.18:00
 • Onsdag 6. februar          kl.18:00
 • Onsdag 6. mars             kl.18:00
 • Onsdag 3. april              kl.18:00

Rådsmøter:

 • Torsdag 24. januar         kl.19:00
 • Torsdag 21. mars           kl.19:00
 • Torsdag 23. mai             kl.19:00

Kurs:

Trykk på lenken:  www.kystlaget-trh.no/kurs/

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Seminar Kystlaget 30 år  9.mars kl 16:00
 • Skreikveld lørdag 9. mars kl. 19:30

Vårdugnad på Fosenkaia:

 • Onsdag 10. april           kl.17:00
 • Tirsdag 23. april            kl.17:00

Kystens Dag 2019:

 • Lørdag 15. juni             kl. 11:00

Båttur på fjorden:

 • Onsag 19. juni             kl. 17:00

Styremøter:

 • Tirsdag   8. januar        kl.17:30
 • Tirsdag 31. januar        kl.17:30
 • Tirsdag 26. februar       kl.18:00
 • Tirsdag 26. mars          kl.18:00
 • Torsdag 25. april          kl.18:00
 • Tirsdag  28. mai           kl.18:00
 • Tirsdag  18. juni           kl.18:00