Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem våren 2024

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Temakvelder

  • Torsdag 7. mars          kl.19:00 Lekteren på Trondheim sentralstasjon

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover, for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia, Håndverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret. 

Kurs:

Trykk på lenken:  www.kystlaget-trh.no/kurs/

Årsmøte:

Torsdag 8. Februar kl. 18:00 Se https://www.kystlaget-trh.no/om-oss/arsmote/

Rådsmøte:

  • Torsdag 18. april    kl.19:00

Vårdugnad på Fosenkaia

  • Torsdag 18. april     kl 17:00
    Det vil serveres sodd til dugnadsgjengen.

Styremøter:

  • Torsdag 11. januar      kl.18:00 
  • Torsdag   7. mars        kl.18:00
  • Torsdag   4. april         kl.18:00
  • Torsdag   2. mai          kl.18:00
  • Torsdag  6. juni           kl.18:00 

Søndagskafe

Hver søndag fram til 7. april.

Skreikvelden – 16. mars

Kystens dag

Lørdag 8. juni 11:00-15:00

Midtsommertur på fjorden

Onsdag 19. juni.