Håndverksgruppa

Sjyvotta

Votter laget av Jorun Brandsø. Fotograf Jorun Brandsø.

Handverksgruppa rommer mye, alt fra strikking, veving, spinning av garn, søm av klær og segl, tauverk og binding av fendere til bøting av garn.

 

Gruppa er ei aktiv gruppe, og har medlemskveld hver onsdag fra kl.1800 og utover.

 

 

 

Kontaktperson:  Jorunn Kristin Brandsø         454 67 618   handverksgruppa@kystlaget-trh.no