Håndverksgruppa

Sjyvotta

Votter laget av Jorunn Brandsø. Fotograf Jorunn Brandsø.

Handverksgruppa rommer mye, alt fra strikking, veving, spinning av garn, søm av klær og segl, tauverk og binding av fendere til bøting av garn.

 

Gruppa er ei aktiv gruppe, og har medlemskveld hver onsdag fra kl.1800 og utover.

 

 

 

Kontaktperson:  Anne Gismervik      tlf. 917 40 433      handverksgruppa@kystlaget-trh.no