Fartøygruppa

IMG_6183På Fosenkaia er det over 20 fartøy som har kaiplass. Dette er alt fra veteranfartøy av tre og stål som har status som verneverdig fartøy hos Riksantikvaren til andre tradisjonelle fartøy. Noen av fartøyene er lagsbåter som er eid av grupper i Kystlaget Trondhjem, og noen er eid av privatpersoner. Fartøygruppa arbeider for å opprettholde og utvikle Fosenkaia som et sted i Trondheim der en kan ivareta og restaurere norske tradisjonelle fartøy som er representative ved hensyn til type, funksjon og historisk tidsperiode.

Leder:  Dag Linhjell, tlf. 902 24 183, epost: fartoygruppa{taukveil}kyslaget-trh.no

Nestleder: Helge Meyer tlf. 90 80 50 20, epost: helge@besten.no

Referater: