Kurs

Dersom ikke annet er nevnt er kurs i kystlaget i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Kursene er åpne for alle, og vi benytter også studieforbundets egne studieplaner.

Kurs i knuter og spleis

I januar starter et meget nyttig kurs for alle som skal ferdes i båt eller har behov for kunnskap og ferdigheter innen tauverk.
Som instruktør har vi fått den garvede sjømannen Marius Petter Wick som behersker kunsten til det fulle. Kursdager er onsdag 18.01.23, onsdag 25.01 og 01.02. Alle kvelder kl.19.00-21.00.

Oppdatering: Kurset er utsatt på grunn av sykdom. Nye datoer kommer når vi vet mer.

Påmelding til studieveileder@kystlaget-trh.no


Knivsmiekurs 3.-4. Desember 2022

Dette kurset passer for de som har tatt grunnkurset i smiing på Kystlaget. Og for de med noe erfaring med smiing og som vil starte å smi kniver og eggverktøy.

På kurset tar vi for oss behandling og herding av ulike ståltyper. I løpet av kurset smir vi 3 ulike kniver i helstål og laminerer i essa. Vi ser også på ulike metoder og verktøy til knivsmiing.

Kurset holdes på Kystlaget i Trondheim lørdag og søndag 3. og 4. desember 2022, fra klokken 10 til 15. Arrangør er Bao Quoc Le, og kurset gjennomføres uavhengig av Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

Påmeldingfrist: 19.november 2022
Påmelding til: Bao Quoc Le, E-post: lebadquoc@gmail.com   Tlf: 46683918

Kursavgift: 3900 Kr inkludert materialer, koks, lån av utstyr, enkel lunsj og kaffe

SKT_Logo_farge