Båtlaget Nidaros

nidarosVengbåten Nidaros er en tradisjonell trøndersk vengbåt av fjordstype. Vengbåtene ble mye brukt i fraktfart i Trondheimsfjorden og langs kysten. Maschius’ berømte kobberstikk fra 1674 viser at vengbåtene dominerte elvebildet på Bakklandet på slutten av 1600-tallet.

Nidaros ble bygget av båtbygger Einar Borgfjord og elever fra båtbyggerlinjen ved Fosen Folkehøgskole i Rissa. Båtskroget ble bygget vinteren 1997 på Stadsbygda. I løpet av våren 1997 ble båten bygget ferdig for åpen scene på Fosenkaia, Trondheim, slik at båtbyggerhåndverk og andre gamle håndverk knyttet til båtbygging ble demonstrert for publikum. Mye arbeid har også vært gjort på dugnad av andelseierne, blant annet bygging av båtskott i stavlaftet tømmer, henting båtemner fra skogen, sying av storsegl, tauarbeid til rigg samt smøring av båten.

Båtlaget Nidaros har egen hjemmeside: Båtlaget Nidaros

Kontaktperson: Adam Krupicka (leder)      styreleder@batlag.no

Årsmøtereferat m.m for Nidaros ligger her: http://www.nidaros.batlag.no/?page_id=60