Fosenkaia

Fosenkaia er Kystlaget Trondhjems base. Ved siden av selve kaiarealet disponerer kystlaget tre av de gamle skurene som ligger på kaia. Gulskuret inneholder møtelokaler, kjøkken, scene og baren til Kafé Skuret. I Grønnskuret er det motorverksted, snekkerverksted, dreieverksted, sveiserom, og lagerplass som kan leies av kystlagets medlemmer. I Blåskuret er det rom for metallarbeid, handverksrom og smie. Langs kaia ligger flere verneverdige fartøy som eies av kystlagets medlemmer eller kystlaget selv.

Fosenkaia var tidligere knutepunktet for lokalbåttrafikken til Fosen, Orkanger, Innherred, og øyene langs Trøndelagskysten. I dag er Fosenkaia havn for veteranbåter og tradisjonsbåtene til Kystlaget Trondhjem. Kystlagets medlemmer ivaretar og formidler vår rike kystkultur gjennom å arrangere møter, kurs og seminarer, vedlikeholde og restaurere veteranfartøy, seile og ro med tradisjonsbåter, og ved å videreføre tradisjonelle håndverksaktiviteter. Flere av fartøyene ved Fosenkaia har status som vernet skip hos Riksantikvaren. Vedlikehold og restaurering av fartøy foregår på kaia og gir en unik og autentisk opplevelse av å «være på kaia» og være en del av et maritimt miljø. Her kan en kjenne lukten av tjære, studere båter og arbeidet med tau og rigg, se og høre gamle båtmotorer, og ikke minst slå av en prat med kystlagsmedlemmene over en kopp kaffe.

2018-05-31-Kairegler for Fosenkaia

Tildelingskriterier for kaiplass ved Fosenkaia (pdf)