Kurs

Dersom ikke annet er nevnt er kurs i kystlaget i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Kursene er åpne for alle, og vi benytter også studieforbundets egne studieplaner.

Grunnkurs i smiing 5.-6. november 2022

Smikurset går over lørdag og søndag 5.11 og 6.11.2022 kl 10 – 15. Kurset er for alle som har lyst til å begynne å smi. Dette er et grunnkurs for å komme igang med smiing på en trygg måte.

Vi tar hovedsakelig for oss grunnleggende smiteknikker for varmsmiing. Strekking, runde av, bøye, kappe og flate ut jern. Materiallære og enkel herding av redskaper som vi har bruk for i smia. Målet er at deltakerene skal inspireres til egenutvikling og bli selvstendig nok til å begynne å øve selv. Vi kommer til å starte med rensing og stelling av essa og oppfyring. HMS. Rutinene i smia på kystlaget. Deretter vil vi jobbe med grunnleggende teknikker og se på hvordan vi kan bruke dem til å skape kreative ting. Pris kr. 3900 kr inkludert materialer, koks, lån av utstyr og lunsj og kaffe

Kurset holdes på Kystlaget i Trondheim, men arrangør er Bao Quoc Le, og kurset gjennomføres uavhengig av Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

Påmeldingfrist: 22.10.2022
Påmelding til Bao Quoc Le: lebadquoc@gmail.com tlf:46683918


Knivsmiekurs 3.-4. Desember 2022

Dette kurset passer for de som har tatt grunnkurset i smiing på Kystlaget. Og for de med noe erfaring med smiing og som vil starte å smi kniver og eggverktøy.

På kurset tar vi for oss behandling og herding av ulike ståltyper. I løpet av kurset smir vi 3 ulike kniver i helstål og laminerer i essa. Vi ser også på ulike metoder og verktøy til knivsmiing.

Kurset holdes på Kystlaget i Trondheim lørdag og søndag 3. og 4. desember 2022, fra klokken 10 til 15. Arrangør er Bao Quoc Le, og kurset gjennomføres uavhengig av Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

Påmeldingfrist: 19.november 2022
Påmelding til: Bao Quoc Le, E-post: lebadquoc@gmail.com   Tlf: 46683918

Kursavgift: 3900 Kr inkludert materialer, koks, lån av utstyr, enkel lunsj og kaffe

SKT_Logo_farge