Håndverksgruppa

handverksgruppaHåndverksgruppa holder til på Blårommet i Blåskuret. Vi utgjør ei lita, men aktiv gruppe som er interessert i all slags husflid og håndverk, primært knyttet til kysten og den rike kystkulturarven vår. Vi har som mål å bevare og formidle gamle håndverkstradisjoner og håndverksmetoder.

I vinterhalvåret, fra september til mai, kan du treffe oss på håndverksrommet vårt fra ca. kl. 18 og noen timer utover. Her holder vi på med ulike aktiviteter, stort sett etter innfallsmetoden og etter hva vi får av inspirasjon utenfra. Så stikk gjerne innom for en prat!

Vi tar med andre ord sikte på ulike kurstilbud som vil bli publisert løpende på Kystlagets hjemmeside. Kursene er støttet av Studieforbundet kultur og tradisjon. Så hold deg oppdatert og følg med!

Leder:  Kari Gjerde      tlf. 900 91 069      handverksgruppa@kystlaget-trh.no