Flytebrygga

Flytebrygga

Flytebryggegruppa er en gruppe i Kystlaget Trondhjem. Gruppas formål er drift og vedlikehold av flytebrygga, som er ment for kystlagsmedlemmers mindre tradisjonsbåter som ikke kan ligge ved kai. For å leie plass ved flytebrygga må en være medlem av Kystlaget Trondhjem.

Kystlagsmedlemmer som har betalt innskudd (andel) har rett til plass ved flytebrygga. Innskuddets størrelse bestemmes av årsmøtet, er ikke omsettelig, refunderes ikke ved oppsigelse av båtplass eller andre forhold som tilsier at båtplass ikke lenger kan tilbys ved brygga og kan ikke overdras til andre. Gruppa vurderer sin størrelse ut fra hensiktsmessighet i forhold til antall båter og plass ved flytebrygga. Eventuelt nye andelseiere bestemmes av årsmøtet etter søknader fra Kystlagsmedlemmer. Søknad om plass og andelseierskap samt andre årsmøtesaker må være styret i flytebryggegruppa i hende senest 7 dager før årsmøtet i januar. I perioder med god plass ved flytebrygga (for eksempel vinterhalvåret), kan det leies ut båtplasser til Kystlagsmedlemmer som ikke er andelseiere for en kortere periode.

Det betales en årlig (sommer- og vinterleie) for andelshavere evt. månedlig leie for ikke-andelshavere. Leiesatsene er bestemt av årsmøtet og det er utarbeidet en leieavtale/bruksregler for brukere av flytebrygga. Kun andelseiere har stemmerett på årsmøtet.  Andelseiere som har hatt båt ved flytebrygga de siste tre årene, eller som har meldt fra at de ønsker det, blir skriftlig innkalt til årsmøtet med en ukes varsel. For andre henvises til innkalling til årsmøtet via oppslag på Gulskuret.

Brukere av flytebrygga må melde sitt behov for båtplass til styret innen den 15. april hvert år. Hvis det ikke skulle være båtplass til alle andelseiere, har de prioritet som har hatt båt ved flytebrygga flest år de 3 siste årene. Alle brukere av flytebrygga oppfordres til aktivt å delta i dugnads- og vedlikeholdsarbeider på flytebrygga og i Kystlaget Trondhjem.

For mer informasjon om flytebryggegruppas drift kan følgende personer kontaktes:

Bengt Finstad, leder og kasserer for flytebryggegruppa, Tlf. 934 66 784; epost. flytebrygga@kystlaget-trh.no

Marius Petter Wick, nestleder av flytebryggegruppa, Tlf. 406 06 221;  epost.  flytebrygga@kystlaget-trh.no

Flytebrygga vedtekter 300120 (pdf)

Leiepriser flytebrygga fra 0101 2018 (pdf)

Årsmøtereferat Flytebryggegruppa 30.01.2020 (pdf)