Båtlaget Hermes

HermesM/K «Hermes» ble bygd ved J.M. Klevset båtbyggeri, Skålvikfjorden på Nordmøre, i 1937 for stortingsmann Paul Dahlø fra Sør-Frøya. «Hermes» er en såkalt «Nygaardsvoldkutter», også kalt «statsbåt». Betegnelsen henspeiler på det hjelpeprogrammet Arbeiderpartiet satte i gang i 1930-årene for å bedre vilkårene for kystfiskerne.  I 30-årene var økonomien i fiskeriene svært dårlig, og mange holdt fremdeles fast på de åpne båtene. Nygaardsvoldkutterne bidro til både å øke sikkerheten og bedre arbeidsforholdene for fiskerne. «Hermes» er skrogmessig uendret siden den ble bygget i 1938, og riksantikvaren har valgt å prioritere «Hermes» som representant for denne viktige epoken i norsk fiskerihistorie.

Kutteren var i Dahløs eie frem til 1949 og ble hovedsakelig brukt i vintersildfisket ved Haugesund. I 1949 ble fartøyet solgt til E. Danielsen, Selva ved Agdenes, og deltok nå i Lofotfisket. I 1953 ble «Hermes» kjøpt av Magne Auren i Frosta, som brukte den i rekefiske, men også til tømmersleping og frakt av grønnsaker og poteter til Trondheim. I 1969 kjøpte Alf Østerås, Levanger, kutteren og brukte den i rekefiske. Den ble også benyttet i oljevernberedskap og deltok som hjelpebåt ved seismografiske målinger i indre del av Trondheimsfjorden. «Hermes» ble som ny utstyrt med en 10 Hk Union. Siden er motoren skiftet flere ganger. I dag er en 120 Hk Ford diesel installert. Fartøyet er blitt ombygd flere ganger. I 1987 ble fartøyet kondemnert og samtidig overtatt av Museumslaget Staværingen. Fra 2007 er båten eid av Båtlaget M/K Hermes. Hermes har blitt restaurert på Bremsnes båtbyggeri og kom tilbake til Fosenkaia i 2020 der den nå blir klargjort for å settes i drift.

Kontaktperson: John Eilif Hermannsen, tlf. 414 32 461          epost: hermes@kystlaget-trh.no