Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem vinter/vår 2021

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

*) Alle aktiviteter er satt opp med forbehold om at Covid-19 situasjonen kan gjøre det nødvendig å avlyse eller utsette dem.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Temakvelder (åpne møter for publikum):

 • Torsdag 11. februar   Tema vil bli annonsert AVLYST
 • Torsdag 15. mars      Tema vil bli annonsert AVLYST

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover, for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia, Håndverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret. Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag  3. mars             kl.18:00 AVLYST
 • Onsdag 7. april               kl.18:00
 • Onsdag  5. mai               kl.18:00

Introkveld for nye medlemmer:

 • Onsdag 3. mars               kl.18:00

Rådsmøte:

 • Torsdag 29. april              kl.19:00   NB: Ny dato.

Årsmøte:

 • Tirsdag 23. mars              kl.18:00

Kurs:

Trykk på lenken:  www.kystlaget-trh.no/kurs/

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Skreikveld lørdag 6. mars  kl.19:00 (Avlyst pga covid-19)

Vårdugnad på Fosenkaia:

 • Torsdag 22. april              kl.17:00
 • Fredag  23. april               kl.17:00 

Strandryddedag:

 • Lørdag 8. mai              kl.11:00 – 1500

Kystens Dag på Fosenkaia:

 • Lørdag 5. juni            kl.11:00 – 1500

Båttur på fjorden:

 • Onsdag 23. juni            kl.17:00

Styremøter:

 • Torsdag 12. januar           kl.18:00 
 • Torsdag   4. februar          kl.18:00
 • Torsdag   4. mars              kl.18:00
 • Torsdag   8. april               kl.18:00
 • Torsdag   6. mai                 kl.18:00
 • Torsdag   3. juni                 kl.18:00