Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem sommer/høst 2021

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

*) Alle aktiviteter er satt opp med forbehold om at Covid-19 situasjonen kan gjøre det nødvendig å avlyse eller utsette dem.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Båttur på fjorden:

 • Onsdag 23. juni            kl.16:30
 •  

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover, for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia, Håndverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret. Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag  1. september    kl.18:00
 • Onsdag  6. oktober         kl 18:00
 • Onsdag  3. november    kl 18:00

Kurs:

Trykk på lenken:  www.kystlaget-trh.no/kurs/

Kulturminnedag på Fosenkaia

 • Lørdag 11. September  kl. 11:00-15:00 Avlyst grunnet korona-pandemien

Rådsmøte:

 • 23. september kl 18:00 i Gulskuret

Høstdugnad

 • Torsdag 7. oktober kl 17:00.
  Det vil være enkel bevertning for dugnadsgjengen.

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Havets Festbord              9. oktober  kl. 19:00  Avlyst grunnet korona
 • Lutefisk-kveld                  27 november kl. 19:00

Temakvelder

 • Torsdag 21. oktober kl 18:00: Lofotkista m/ Einar Borgfjord
 • Torsdag 11 november kl 18:00: Visning av filmen «Båtbyggerne» – dokumentar laget for Forbundet Kysten (30 minutter)

Styremøter:

 • Torsdag 19. august           kl.18:00 
 • Torsdag   9. september    kl.18:00
 • Torsdag   7. oktober         kl.18:00
 • Torsdag   5.  november    kl.18:00
 • Torsdag   2. desember      kl.18:00

Søndagskafe

Hver søndag etter at Kafe Skuret stenger for sesongen.