Aktiviteter

Aktiviteter i Kystlaget Trondhjem høsten 2020

Alle arrangementene er i Gulskuret på Fosenkaia om ikke annet er annonsert.

Trykk her for å se kart: www.facebook.com/kystlaget.trondhjem

Temakvelder (åpne møter for publikum):

 • Torsdag 8. oktober    Lofotkista
 • Torsdag 5. november Tema vil bli annonsert
 • Torsdag 3. desember Tema vil bli annonsert

Aktivitetskvelder alle onsdager i sesongen: (åpent for alle interesserte)

Alle onsdager i sesongen har vi åpent fra 18:00 og utover, for alle som vil ta turen innom. Det er da aktivitet både i Smia, Håndverksgruppa i Blåskuret og Motorgruppa i Grønnskuret. Første onsdag i hver måned er det i tillegg vaffelservering på Gulskuret!

 • Onsdag  2. september   kl.18:00
 • Onsdag  7. oktober        kl.18:00
 • Onsdag  4. november    kl.18:00
 • Onsdag  2. desember    kl.18:00

Introkveld for nye medlemmer:

 • Onsdag 2. september     kl.18:00

Rådsmøte:

 • Torsdag 15. oktober        kl.19:00

Gruppeledermøter:

 • Torsdag 10. september    kl.19:00
 • Torsdag 12. november     kl.19:00

Kurs:

Trykk på lenken:  www.kystlaget-trh.no/kurs/

Matkvelder på Fosenkaia:

 • Havets festbord 10. oktober  kl.19:00 (Avlyst pga covid-19)
 • Julebord lørdag 5. desember kl 19:00 (Avlyst pga covid-19)

Høstdugnad på Fosenkaia:

 • Fredag  25. september    kl.17:00 
 • Lørdag 26. september     kl.11:00

Kulturminnedag på Fosenkaia:

 • Lørdag 12. september     kl.11:00 – 1500

Styremøter:

 • Tirsdag 10. august        kl.18:00 
 • Tirsdag 15. september  kl.18:00
 • Tirsdag 13. oktober       kl.18:00
 • Torsdag 10. november  kl.18:00
 • Tirsdag    8. desember  kl.18:00