Elfryd

Elbåtkollektivet Elfryd er en del av et båtkollektiv der medlemmer av Kystlaget Trondhjem eller medlemmer av Forbundet KYSTEN kan få tilgang til en båt for turer på fjorden. «Elfryd» er en 25 fots kopi av en Børsabåt med el-motor og batteridrift.

Alle medlemmene (brukerne) av båtkollektivet må være medlemmer av Kystlaget Trondhjem eller være medlemmer av Forbundet KYSTEN. Du kan melde deg inn her: https://kysten.no/bli-medlem

Bli medlem i båtkollektivet ved å betale årsavgift på kr 500 til konto nr 1506.2074059 for deretter å gjennomgå opplæring og utsjekk på båten.

Spørsmål om båtkollektivet sendes til: elfryd@kystlaget-trh.no

Retningslinjer for elbåtkollektivet «Elfryd»

Alle medlemmene (brukerne) av båtkollektivet må være medlemmer av Kystlaget Trondhjem eller være medlemmer av Forbundet KYSTEN.

Kontingenten er kr. 500 per år.

Båten kan kun brukes til kvelds- eller dagsturer.  Båten må være inne til kl. 24 på vinteren og kl. 02 om sommeren. (1. mai – 1. september)

Alle som skal bruke båten (brukerne) må gjennomgå opplæring og utsjekk før de kan bruke båten.

Alle brukerne som skal bruke båten må ha båtførerprøven dersom de er født senere enn 1981.

Båten bestilles på en nettbasert kalender. Det koster ikke noe å bruke båten.

Båten må være reservert i Google-kalenderen før du kan ta båten løs.

Båten kan reserveres for opptil 2 turer frem i tid. Hver tur på inntil 4 timer.

Det er viktig at du sletter reserveringen straks du tror eller vet at du ikke blir å bruke båten.

Det skal være telefonnummer i reserveringen, slik at du kan kontaktes angående spørsmål eller informasjon.

Informasjon og erfaringer blir delt på egen Facebook gruppe for Elfryd.

Båten kan ikke brukes til kommersiell virksomhet med mindre det skjer i regi av Kystlaget Trondhjem.

Brukeren må følge den til enhver tid gjeldende instruks for bruk av båten og til å behandle den på en forsvarlig måte.

Det er ikke tillatt å overlate båten til andre i leieperioden.

Brukeren er ansvarlig for båten fra den tas ut frem til tilbakelevering. Båten skal leveres tilbake i samme stand, og med samme utstyr som den ble mottatt.

Brukeren er ansvarlig for å fortøye og fendre båten forskriftsmessig.

Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader og alt ansvar som oppstår i leieperioden og som følge av eventuell mangelfull fortøyning etter bruk.

Kystlaget tegner ansvars- og kaskoforsikring av båten. Brukeren skal svare for egenandeler og ansvar, tap og skade som ikke dekkes helt eller delvis av forsikring.

Bruker plikter straks å varsle Kystlaget om skader eller tekniske feil som oppstår på båten.

Maks antall personer i båten er 8 personer.

Båten har 8 flytevester ombord.  Barnevester og vester til flere enn 6 personer må medbringes.

Mislighold av disse reglene kan føre til tap av bruksrett for båten.