Levende Kanalhavn

Seminar:  Byutvikling og Levende Kanalhavn onsdag 8. juni 2016

TrøndelagstevnetKystlaget Trondhjem og Forbundet KYSTEN arrangerte seminar om byutvikling og levende havnemiljø på P-Hotels, Brattøra ved Fosenkaia i Trondheim onsdag 8. juni 2016. Seminaret fokuserte på utfordringene som oppstår i skjæringspunktet mellom byutvikling og urbanisering i havneområdene og ønsket om å ha ei havn som fungerer for både kommersielle aktører og fritids-/rekreasjonsinteresser. Havna har også flere kulturminner som må bevares samtidig som en ønsker å gi rom for innovasjon og ny næringsvirksomhet.

Kystlaget Trondhjem har engasjert seg i dette spørsmålet for å vise at byen trenger en levende og pulserende havn med båttrafikk som både næringsliv, fritidsinteresser og turisme vil ha nytte av. Problemstillingen er meget aktuell i mange andre byer og havner, og seminaret ble derfor arrangert som et nasjonalt seminar i samarbeid med Forbundet KYSTEN.

Seminaret hadde fokus på livet og virksomheten i havneområdet og hvordan vi best kan ivareta den ekte kystkulturen og næringsvirksomhet som fortsatt lever og er avhengig av funksjonelle havnefasiliteter. På seminaret deltok foredragsholdere fra forvaltning, politikk, næringsliv og frivillige organisasjoner som ønsket å belyse temaet fra ulike vinkler.

Mediaomtale:

Presentasjoner kan lastes ned her: