Skalldyrkveld lørdag 4. oktober kl 1930

Reker&krabbe
Mat & Festivitasgruppa inviterer kystlagsmedlemmer til hyggelig skalldyrkveld på Gulskuret på Fosenkaia lørdag 4. oktober kl. 19.30. Også i år må dere ta med dere det dere vil drikke til maten, anbefalt drikke er hvitvin eller øl,- eller det som dere liker å drikke til maten. Den som ønsker vatn til maten trenger ikke medbringe dette selv!

Påmelding til:
Anne Mari Frendal tlf. 73945730 / 909 41 208, e-post: jfrendal@online.no  eller
Ivar Soknes, tlf. 90120643, e-post: ivarsokn@online.no
eller på lista som blir hengt opp på møterommet. Hjertelig velkommen!

Påmeldingsfrist: 27. september.

Kystens Dag 14. juni

Trondhjems Sjøfartsmuseum, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, 4H Sør-Trøndelag, Kystlaget Trondhjem og prosjektet Renere havn ønsker å invitere til en dag full av gode opplevelser knyttet til kysten vår for små og store den 14. juni 2014.Kystens-dag-adressabanner3

Det vil bli båtturer med guide for voksne og barn, regatta, maritim vandring, ulike stands, foredrag, omvisning og salg av lokal sjømat. Aktivitetene er for store og små, og vil foregå både i museet, på Krigsseilerplassen, Fosenkaia, Jomfruallmenningen og på vannet.

Arrangement med boder og kafé på Krigsseilerplassen og Fosenkaia fra kl. 11.00. Fløtmannen ror mellom Krigsseilerplassen og Fosenkaia hvor det bl.a er Eilasbåter, Åpen Kafé, motorutstilling og bruktauksjon kl. 1600.

Last ned Auksjonsliste  og Bilder av auksjonsgjenstander

Program for dagen

Skonnerten Anna Rogde til Fosenkaia 24. – 26. mai

annarogdeI forbindelse med grunnlovsjubileet kommer skonnerten Anna Rogde til Fosenkaia i mai. Grunnlovsseilasen er et initiativ fra Troms Fylkeskommune, Norsk Polarinstitutt, og Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Seilasen er en markering av at delegatene til Eidsvollsforsamlingen fra Nord-Norge ikke fikk innkallingen i tide i 1814 på grunn av sen postgang.

Skuta ankommer lørdag kl 1800. Det åpent skip mellom kl 1830 og 2000. Søndag 25. mai vil det være en stor familiedag på Fosenkaia med åpent skip fra kl. 1300. 

Last ned Program for besøket

Kystlaget i Folketoget 17. mai

Kystlaget Trondhjem vil gå i folketoget 17. mai. Vi har fått prioritert plass siden vi fyller 25 år. Vi inviterer alle medlemmene våre til å delta, møt opp kl. 12:50 i Tinghusgata (bak/vest for Trondheim Katedralskole).

Dugnad på Fosenkaia lørdag 5. april kl 1000

Møt opp på dugnad på Fosenkaia og hjelp til med å klargjøre for sommersesongen:

  • klargjøring for åpning av Kafé Skuret
  • båter skal ut av Gulskuret
  • spyling og feiing av kaiarealene
  • ombygging av styrehuset til Aktiv slik at det blir tilgjengelig for publikum
  • vedlikehold av kaifront

Kystlaget Trondhjem kritiske til planer om ny gangbru over Kanalen

Trondheim Kommune har gjennomført et parallelloppdrag (mulighetsstudie) for revitalisering av Ravnkloa der det viktigste tiltaket som foreslås er å bygge en ny gangbru fra Ravnkloa til Fosenkaia. En slik bru vil innebære et nytt stengsel for båttrafikken i Kanalen. Selv om brua skal være hevbar vil plasseringen gjøre det meget risikofullt å manøvrere fartøy til og fra Fosenkaia. I praksis vil en slik bru sperre fartøyene inne og representerer derfor en alvorlig trussel mot det maritime miljøet i indre Kanalhavn. Kystlaget Trondhjem har skrevet brev til Trondheim Kommune og redegjort for sitt syn på bruplanene. Brevet kan lastes ned som pdf: Kystlaget Trondhjem Broplan Ravnkloa 2014-03-21. Vedlegg 2-Kanalen med sikkerhetssone.