Dugnad på Fosenkaia lørdag 5. april kl 1000

Møt opp på dugnad på Fosenkaia og hjelp til med å klargjøre for sommersesongen:

  • klargjøring for åpning av Kafé Skuret
  • båter skal ut av Gulskuret
  • spyling og feiing av kaiarealene
  • ombygging av styrehuset til Aktiv slik at det blir tilgjengelig for publikum
  • vedlikehold av kaifront

Kystlaget Trondhjem kritiske til planer om ny gangbru over Kanalen

Trondheim Kommune har gjennomført et parallelloppdrag (mulighetsstudie) for revitalisering av Ravnkloa der det viktigste tiltaket som foreslås er å bygge en ny gangbru fra Ravnkloa til Fosenkaia. En slik bru vil innebære et nytt stengsel for båttrafikken i Kanalen. Selv om brua skal være hevbar vil plasseringen gjøre det meget risikofullt å manøvrere fartøy til og fra Fosenkaia. I praksis vil en slik bru sperre fartøyene inne og representerer derfor en alvorlig trussel mot det maritime miljøet i indre Kanalhavn. Kystlaget Trondhjem har skrevet brev til Trondheim Kommune og redegjort for sitt syn på bruplanene. Brevet kan lastes ned som pdf: Kystlaget Trondhjem Broplan Ravnkloa 2014-03-21. Vedlegg 2-Kanalen med sikkerhetssone.

Medlemsmøte 6. februar kl. 1900

Fesk og feskmat seks dagar i veka
– om tradisjonsmat på kysten

Sølvi Skarsvåg er levende opptatt av tradisjonsmat og har tidligere gitt ut kokeboka
«Mat æ lage på Frøya – Tradisjon, ugras og agn»
Denne boka er resultatet av et åtteårig prosjekt hvor Skarsvåg har tatt for seg tradisjonell behandling av fisk, og oppskrifter på hverdagsmat fra Frøya.

Rådsmøte torsdag 23. januar kl. 1900

Herved innkalles Kystlaget Trondhjems medlemmer til Rådsmøte på Gulskuret, Fosenkaia

torsdag 23. januar kl. 19:00

Saker til behandling/diskusjon:

–        Runde rundt bordet fra undergruppene
–        Referat forrige rådsmøte og styremøte
–        Planer om ny gangbro fra Ravnkloa til Fosenkaia – konsekvenser for Kystlaget Trondhjem
–        Samarbeid med 4H
–        Styrehuset til «Aktiv» – hva gjør vi med det?
–        Kystlaget 25 år
–        Eventuelt

Kystlaget Trondhjem 25 år

Seminar og jubileumsfest lørdag 8. mars

Kystlaget Trondhjem har gleden av å invitere til seminar og jubileumsfest lørdag 8 mars. Sted: Nova Hotel, Cicignons plass, 5 min fra Fosenkaia

Program Seminar:
1500 – 1515  Velkommen og åpning av seminaret
1515 – 1600  Bygging av jakta «Det gode liv» v/Einar Borgfjord
1600 – 1645  «Alt inne – og det meste ute. Kvinneliv på kysten» v/Inga Elisabeth Næss
1645 – 1715  Kaffepause
1715 – 1830  Kystlaget Trondhjem 25 år v/Ole Martinsen
1900 –  Jubileumsfest på Gulskuret, Fosenkaia med skreimiddag.

Fullstendig program og påmelding kan lastes ned her: Kystlaget Trondheim 25-år.
Påmeldingen åpner 12. februar!
NB: Det er kun kapasitet til 90 pers på middagen – det gjelder å være først til mølla!