Årsmøte 13. februar 2020

Kystlaget Trondhjems Årsmøte arrangeres på P-hotels Brattøra torsdag 13. februar kl. 1800.

Innkalling og sakspapirer ligger til gjennomsyn på Gulskuret og kan lastes ned her: http://www.kystlaget-trh.no/om-oss/arsmote/

Etter årsmøtet og generalforsamling for Stoksundferja AS serveres det forfriskninger i Gulskuret.

Velkommen!