Kystens Landsstevne til Trondheim i 2019

IMG_0007 - KopiSommeren 2019 er det igjen duket for et kystkulturstevne med yrende båt- og folkeliv i kanalhavna i Trondheim. Da arrangeres nemlig Forbundet KYSTENS Landsstevne 2019 i Trondheim havn. Kystlaget Trondhjem står som lokal arrangør for arrangmentet der en forventer besøk av opptil 200 tradisjonsbåter og veteranfartøy midt i byens viktigste maritime byrom.  Forbundet Kystens Landsstevne er en årlig stormønstring av tradisjonsbåter og kystkulturaktivteter som går på rundgang i hele landet.  Forrige gang landsstevnet ble lagt til Trondheim var i jubileumsåret 1997 da Cutty-Shark regattaen fulgte uka etter. Dette ble en stor publikumssuksess og var på mange måter opphavet til begrepet «byen møter vannet».

Forbundet KYSTEN har valgt å legge landsstevnet til Trondheim fordi byen og området rundt har en lang maritim historie som strekker seg helt tilbake til vikingetiden og lenger enn det. Byen har vært en viktig sjøfarts- og fiskeriby og vil ha mye å tilby folk som er interessert i kystkultur. Trondheim er en by med lange maritime historier og en godt egnet havn til et landsstevne. Kystlaget Trondhjem arrangerte landsstevnet i 1997 og gjennomførte den gangen et landsstevne som var et av de beste som er arrangert.   – Vi er klar over de høye forventningene og lover å gjøre vårt beste for å lage et minnerikt og godt landsstevne sommeren 2019, sier Egil Eide, høvedsmann i Kystlaget Trondhjem.

– Vi har mange dyktige medlemmer som allerede nå er i gang med planlegging og forberedelse av landsstevnet.  Vi ønsker at landsstevnet på sammen måte som i 1997 kan være med å vise byens befolkning hvor viktig det er for byen å ha ei levende og funksjonell havn, avslutter Eide.