Meldemsmøte 10.april kl. 19:00

Sjølaksefisket – levende kystkultur

Vi får besøk av Arnt Frøseth fra Frøset Østre på Byneset som vil holde et foredrag om sjølaksefisket som kystkulturbærer.
Arnt er aktiv sjølaksefisker med kilenot og vil fortelle om sjølaksefisket både i historisk perspektiv og nåtid.

arnt_froset

Les mer om Frøset Østre på www.froset.no
Vel møtt til en spennende medlemskveld på Gulskuret!