Oppstart av færinggruppe i Kystlaget

11880350_478574365653932_5246456783434450391_nEtter flere år uten aktivitet blir det nå oppstart av gruppe for færinger og åpne tradisjonsbåter på Fosenkaia. Vi har i løpet av de senere årene fått mange nye færinger ved flytebrygga, så dette er et voksende miljø. Et interrimstyre har siden november utarbeidet vedtekter og aktivitetsplaner for gruppa, og de innkaller til oppstartsmøte onsdag 18. januar kl. 18:00 på Gulskuret. Alle med interesse for færinger, segling og tradisjonsbåter er velkommen.

(Foto: Knut Skaun Sveen)