Rådsmøte onsdag 24. april 2013 kl 1900

Herved innkalles Kystlaget Trondhjems medlemmer til Rådsmøte på Gulskuret, Fosenkaia, onsdag 24. April kl. 19:00.

Saker til behandling/diskusjon:

–        Runde rundt bordet fra undergruppene

–        Referat forrige styremøte

–        Nye møtekvelder til høsten, forslag om torsdager

–        Fløtmannsdagen 15.juni

–        Færinggruppa – naust

–        Eventuelt