Rådsmøte torsdag 5. september kl 1900

Herved innkalles Kystlaget Trondhjems medlemmer til Rådsmøte på Gulskuret, Fosenkaia, torsdag 5. September kl. 19:00

Saker til behandling/diskusjon:

–        Runde rundt bordet fra undergruppene

–        Referat forrige styremøte

–        Orientering om Kafé Skuret

–        Orientering om Stoksundferja

–        Besøk fra landsstyret med påfølgende medlemskveld lørdag 21. september

–        Orientering vedr. planer for ny gang/sykkelbro fra Ravnkloa til Fosenkaia

–        Eventuelt