Temakveld torsdag 7. februar kl 1900

Øst for den store breKapp Hertzl

Norge hadde betydelig fangstaktivitet på Nordøstgrønland i perioden 1850 – 1959 der det ble bygd flere fangsthytter og fangstasjoner. Mest kjent er vel Helge Ingstads aktivitet som sysselmann i perioden 1931-1933 da Norge faktisk annekterte store deler av området som norsk territorium. Otto Martens deltok sommeren 2002 i restaureringsarbeid av flere stasjoner i regi av Nordøstlandsk Kompagni NANOK Kompani.

Gulskuret, kl. 1900.  Åpent for alle interesserte. Velkommen!