Semidieselkveld onsdag 25. mai kl. 1800

IMG_0729Førstkommende onsdag 25. mai kl 1800 blir det en uformell semidieselkveld på Fosenkaia.
Motorgruppa vil starte opp et par motorer i Grønnskuret og kanskje sette ut en Sabb eller to på kaia og starte opp.
Harald Snekvik vil fortelle om arbeidet i Traktor- og motorkameratene og noen av restaureringsprosjektene de holder på med. Møtet er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Båtene tilbake til Fosenkaia lørdag 7. mai

Fosenkjaia-banEndelig kommer båtene tilbake til Fosenkaia etter å ha ligget i Brattørabassenget i vinter. Prosjektet Renere havn har nå avsluttet arbeidet med mudring og tildekking i Kanalen, og dermed kan båtene komme inn igjen.

Båtene vil komme inn i to puljer ved bruåpningene kl 0905 og kl 1205.

Dugnad på Fosenkaia Lørdag 23. april

Det blir dugnad på Fosenkaia  lørdag 23. april fra kl. 1100 og utover. Dugnadsbilde fosenkaia2

Kaia skal kostes, Gulskuret skal ryddes, båter skal settes ut og de fine nye benkene våre skal på plass utenfor Gulskuret, blant annet.

Det vil bli servering av suppe, samt at det blir servert kake for å markere at Kystlaget Trondhjem mottok Kystlagsprisen 2015.

Velkommen!

Kystlaget Trondhjem får Kystlagsprisen 2015

Forbundet KYSTEN har tildelt Kystlagsprisen 2015 til Kystlaget Trondhjem for fremragende innsats for kystkulturen.

Etter mange års utrettelig arbeid ble i dag Kystlaget Trondhjem tildelt Kystlagsprisen 2015 for fremragende innsats for kystkulturen.

Forbundet KYSTEN deler hvert år ut Kystlagsprisen til et lag som har utmerket seg med godt arbeid for kystkulturen.

Kystlaget Trondhjem har utmerket seg i 2015 ved å arbeide aktivt for å ta vare på Fosenkaia slik at det også i fremtiden skal kunne ligge verneverdige fartøy der. Nye utbyggingsplaner i Trondheim truer med å gjøre kanalhavna og Fosenkaia mindre egnet for aktiv bruk av de verneverdige fartøyene som har base der i dag. Kystlaget har derfor gått høyt på banen og argumentert for verdien av levende havnemiljøer. De har vært en tydelig stemme i debatten, og bidratt til det offentlige ordskiftet på en engasjerende, saklig og positiv måte. Forbundet KYSTENs landsstyre er også imponert over hvordan kystlaget år etter år klarer å holde et høyt tempo med stor dugnadsinnsats.

Dette er en meget viktig anerkjennelse av arbeidet vi gjør. Det motiverer til videre innsats for å løfte fram kystkulturen i bybildet i Trondheim, sier kystlagets høvedsmann Egil Eide.

Prisen ble overrakt av nestleder Tove Aurdal Hjellnes da kystlagsfolk fra alle kanter av landet var samlet til fagseminar i Kristiansand i helga. Med prisen følger et trykk av Anne Nygren, og 5000 kroner.

Seminar 8. juni – Byutvikling og levende havnemiljø

FlytebryggaKystlaget Trondhjem og Forbundet KYSTEN har gleden av å invitere til seminar om byutvikling og levende havnemiljø på P-Hotels, Brattøra ved Fosenkaia i Trondheim. Seminaret fokuserer på utfordringene som oppstår i skjæringspunktet mellom byutvikling og urbanisering i havneområdene og ønsket om å ha ei havn som fungerer for både kommersielle aktører og fritids-/rekreasjonsinteresser. Havna har også flere kulturminner som må bevares samtidig som en ønsker å gi rom for innovasjon og ny næringsvirksomhet. Problemstillingen er meget aktuell i mange andre byer og havner, og seminaret blir derfor arrangert som et nasjonalt seminar i samarbeid med Forbundet KYSTEN. Seminaret vil ha fokus på livet og virksomheten i havneområdet og hvordan vi best kan ivareta den ekte kystkulturen og næringsvirksomhet som fortsatt lever og er avhengig av funksjonelle havnefasiliteter. Vi har invitert foredragsholdere fra forvaltning, politikk, næringsliv og frivillige organisasjoner som ønsker å belyse temaet fra ulike vinkler. Last ned programmet som pdf: Invitasjon Seminar Trondheim

Seminaret starter kl. 1000 og varer fram til ca kl. 1600. Seminaret er gratis og inkluderer lunch på Kafé Skuret. Påmelding på: https://fs12.formsite.com/HeidiKysten/Trondhjem/

NB: Begrenset antall plasser – det gjelder å være «først til kaia»

Kurs i regi av Kystlaget Trondhjem

Har du lyst til å lære handverksteknikker, mekke på gamle båtmotorer, eller lære å bake flatbrød? Kystlaget arrangerer flere kurs i vinter som er åpne for alle interesserte. Det er bare å hive seg på et kurs om du har lyst:

  • Motorkurs hver onsdag kl. 18:00, oppstart onsdag 20.januar. Oppmøte på Grønnskuret.
  • Vevkurs, oppstart mandag 18.januar kl.18:00. Kontakt Lillian Danielsen, tlf. 906 07 436
  • Karding og spinning onsdager kl.18:00, start 20.januar. Kontakt Lillian Danielsen, tlf. 906 07 436
  • Flatbrødbaking  lørdag  6. februar  kl. 11:00  Påmelding til Berit Opsal, tlf. 913 24 335
  • Flatbrødbaking søndag 7. februar  kl. 11:00  Påmelding til Berit Opsal, tlf. 913 24 335

Alle våre kurs og temakvelder er støttet av Studieforbundet Kultur og Tradisjon.