Dåp og oppstart av prøvedrift med autonom ferge

Gammel og ny tid møttes da den autonome fergen Milliampere 2 ble satt i prøvedrift over kanalen – fra Ravnkloa til Fosenkaia – onsdag 21 september. Etter at musikk, taler, snorklipping og dåp var vel overstått i Ravnkloa fraktet den nye fergen og den gamle Fløttmannsbåten gjestene over til Fosenkaia, der Kystlaget serverte sveler (naturligvis), og godlyd fra semi-dieselmotor av god gammel årgang.

Morten Breivik, Egil Eide og Ole Alsos holder taler i anledning dåp og prøvedrift
Den autonome fergen legger til kai
Fløttmann fraktet gjester over kanalen – legg merke til nybygd rampe for MilliAmpere i forgrunnen. Rampen skal fjernes når prøvedriften avsluttes for sesongen – i midten av oktober.
Rikelig med sveler og god stemning i Gulskuret etter dåpen